Fascie

Fascie (pojivová tkáň) je bílá hmota, která se vyznačuje rozdílnou pružností. Sestává se z nepřerušeného listu tkáně od hlavy až k nohám, z vnějšího povrchu dovnitř těla. Svojí strukturou připomíná pavučinu. Propojuje a zároveň rozděluje tělo na funkční jednotky, formuje celkovou strukturu a tvar - tvoří fasciální síť. Fascii můžeme přirovnat k elastickému trikotu, který dokonale obepíná tělo.

Základní charakteristikou fascie je, že se neustále mění a přizpůsobuje individuálním požadavkům našich těl a gravitaci. Na stresy reaguje produkováním látek, které zajistí stabilitu a obranu těla. Problém nastává ve chvíli, kdy stres pomine, ale vyprodukované látky nejsou z těla odstraněny. Tak se postupně mění lidská struktura (postoj těla) a tím také pohyb. Tkáň tuhne v místech, kde má být zachován pohyb.

Základní substance fascie je v přímém kontaktu s buňkami těla a poskytuje prostor pro výměnu mezi vnějším a vnitřím prostředím. Fascie je vybavena buněčnou pamětí a umožňuje vnímat a do určité míry korigovat různé deformace. Pokud jsou deformace silné, je už mimo schopnost fascie tyto deformace vstřebat a důsledkem je vývoj patologie.

Dr. Ida Rolfová ve své teorii poukazovala na úzký vztah pojivových tkání a zemské gravitace. Fasciální síť považovala za "orgán tvaru". Byla přesvědčena, že pro každého z nás existuje optimální přirozené vyvážení těla, které umožňuje zdravé fungování těla v interakci s gravitací. Narušení tohoto vyvážení vlivem vnitřních nebo vnějších faktorů vyvolává vnitřní stres a závažné napětí v organismu.

Pomocí specifických technik a manipulací lze fasciím pomoci uvolnit stresové vzorce a obnovit její normální funkčnost. V gravitaci funguje lidské tělo spíše jako stan než jako dům. Čím vyšší je míra napnutí fasciální sítě, tím vzpřímenější a bez bolestí bude "lidský stan".

                     Fascie_2

Dokument o fasciích

Video o novém výzkumu fascií naleznete na této adrese:

http://www.youtube.com/watch?v=v6-g_ugD4ZY