Functional Movement Systém (FMS)

Otestujte své tělo a odhalte své limity pro lepší pohyb a výkon

7 jednoduchých testovacích cviků, které odhalí asymetrii v těle. 

Functional Movement Systém vznikl v roce 2001 za účelem zlepšení celkového stavu v oblasti výkonu, kondice, rehabilitace a kontroly rizika zranění pro sportovce.

FMS diagnostika provádí kontrolu v rámci pohybových vzorů a základních pohybů nehledě na specifické schopnosti. Určuje oblasti s nejvýraznějšími pohybovými nedostatky, odhaluje omezení a asymetrie. 

FMS se skládá ze sedmi pohybových testů, které vyžadují rovnováhu mobility a stability. Spousta lidí dokáže provést široký rozsah aktivit, přesto nedokáží efektivně provést pohyby v rámci diagnostiky. Pokud je během testování zaznamenáno nízké bodové ohodnocení, je jisté že dotyčný používá v běžné denní aktivitě určité kompenzační pohybové vzory. Když tyto kompenzace pokračují, pak jsou nevhodné pohybové vzory posilovány, což následně vede k chybně fungujícímu pohybu a přispívá k budoucím zraněním. 

FMS původně sice vznikl pro sportovce, aby se díky testům včas odhalily nerovnováhy a tím se mohl zlepšit jejich výkon  bez zbytečných zranění. Tento systém je, ale použitelný pro jakéhokoli člověka, který se chce věnovat aktivnímu pohybu. 

Během diagnostiky absolvujete 7 testů mobility a stability + 3 testy hodnotící bolestivost. Každý test má bodové ohodnocení 0 - 3. Výsledek se hodnotí z celkového počtu bodů. Testování zabere asi 30 minut, což není hodně, aby jste zjistili mnoho důležitých informací o svém pohybu. Na základě zjištěných údajů je vypracován korektivní tréninkový plán, který můžete absolvovat pod vedením FMS specialisty nebo si jej cvičit sami.

V rámci Rolfterapie lze provádět diagnostiku, terapii a cvičení. 

Cena: diagnostika FMS .... 300,- (30 min.)

         diag. FMS + korektivní.cvičení .... 500,- (1 hod)

         rolfing + diag. FMS + korektivní cvič. ... 1500,-  (2 hod.)