Dr. Ida P. Rolf             

Ida Rolfová je pravděpodobně „matkou“ všech západních fasciálních nebo myofasciálních terapií a její léčebná metoda Strukturální Integrace je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.

Ida Rolfová se narodila 19. května 1896 v Brooklynu v New Yorku. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na univerzitě Columbia. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie. Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Na základě nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami začala ve třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, tantrickou jógu, Alexandrovu techniku a práci Korzybského o „vědomí“.

Studiem jógy dospěla k závěru, že gravitace ovlivňuje strukturu lidského těla, jeho koordinaci a vnímání v prostoru, vyjadřovací schopnosti jedince. Vyvinula metodu, která příznivým způsobem ovlivňuje a uspořádává tělesné struktury, tak aby se pohybovaly efektivním a energeticky nenáročným způsobem.
Tuto metodu nazvala Strukturální Integrace.

V 70. letech založila Ida Rolf vlastní školu ve městě Boulder v Coloradu, kde se po zbytek života věnovala výuce technik Strukturální Integrace. Jejím cílem bylo, seznámit se Strukturální Integrací, co největší počet lidí. Ida Rolfová zemřela v roce 1979 a zanechala po sobě celosvětově uznávanou metodu, která se stala základem nejnovějších výzkumů o struktuře a funkci lidského těla.  Dnes existuje několik škol (USA, Japonsko, Austrálie, Jížní Afrika, Brazílie, Německo, Velká Británie, Itálie), které pokračují ve výzkumu Idy Rolf k prohloubení porozumění vztahu gravitace a struktury lidského těla.