Dr. Ida P. Rolf             

Ida Rolf je pravděpodobně „matkou“ všech západních fasciálních nebo myofasciálních terapií a její léčebná metoda Strukturální Integrace je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.

Ida Rolf se narodila 19. května 1896 v Brooklynu v New Yorku. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na univerzitě Columbia. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie. Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Na základě nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami začala ve třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, tantrickou jógu, Alexandrovu techniku a práci Korzybského o „vědomí“.

Studiem jógy dospěla k závěru, že gravitace ovlivňuje strukturu lidského těla, jeho koordinaci a vnímání v prostoru, vyjadřovací schopnosti jedince. Vyvinula metodu, která příznivým způsobem ovlivňuje a uspořádává tělesné struktury, tak aby se pohybovaly efektivním a energeticky nenáročným způsobem.
Tuto metodu nazvala Strukturální Integrace. Na její počest je metoda nazvaná Rolfing, u nás Rolfterapie.

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory – podpůrné tkáně -zbytněním a zkracováním (tj. změnou tvaru, struktury a funkce) měkkých tkání. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh.

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě).

Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání v souladu s gravitačním polem země.

V 70. letech založila Ida Rolf vlastní školu ve městě Boulder v Coloradu, kde se po zbytek života věnovala výuce technik Strukturální Integrace. Jejím cílem bylo, seznámit se Strukturální Integrací, co největší počet lidí. Ida Rolfová zemřela v roce 1979 a zanechala po sobě celosvětově uznávanou metodu, která se stala základem nejnovějších výzkumů o struktuře a funkci lidského těla.  Dnes existuje několik škol (USA, Japonsko, Austrálie, Jížní Afrika, Brazílie, Německo, Velká Británie, Itálie), které pokračují ve výzkumu Idy Rolf k prohloubení porozumění vztahu gravitace a struktury lidského těla.