Zkušenosti s klienty

Zkušenost, kterou pozoruji u všech klientů, kteří prošli terapií, byla lehkost a volnost bezprostředně po terapii. O tento pocit volnosti je třeba pečovat, aby se prodloužil a hlavně postupně zabudoval do vědomí těla. Jen tak lze dosáhnout absolutního osvobození od stálých bolestí, pocitů tíhy, stažených svalů a jiných potíží. Klienti mi po několika sezeních hlásí: "záda už mě nebolí", "cítím se volněji", "zmizela únava", "přestaly mě bolet klouby", "lépe se mi pohybuje" a mnoho dalších subjektivních vjemů.  Což je pro mě zpráva, že terapie funguje a že jsem na správné cestě a mohu takto pomáhat lidem. Mám úpřímnou radost a dobrý pocit z každého úspěchu klienta, že se mi povedlo ukázat jednu z mnoha cest k vědomému tělu.