Co je Rolfterapie?

Rolfterapie je manuální terapie, která obnovuje přirozené uspořádaní těla v gravitačním poli. Díky manipulaci pojivových tkání (fasciemi) ovlivňuje Rolfterapie funkci lidského organismu jako celku. Tělesná struktura není něco neměnného, ale má naopak možnost dynamické změny.

Rolfterapie dokáže změnit nevhodné pohybové vzorce, uvolnit tělesné struktury ze sevření a uvést tělo do rovnováhy jako celek. Pracuje na správném uspořádání těla, aby se toto tělo dokázalo vyrovnat s účinky gravitace s lehkostí a bez ztráty energie.

Na jakýkoli pohyb musí tělo vynaložit svou energii. Ale neuspořádané tělo vyžaduje mnohonásobně více energie. Už obyčejný stoj je pak energeticky náročný. To se projevuje přešlapováním z nohy na nohu, bolestmi páteře, přetěžováním kyčelních a kolenních kloubů, kde následkem je artróza.

Rolfterapie je účinná za předpokladu, že o správné uspořádání bude člověk vědomě usilovat pomocí jednoduchých cviků. Samotná terapie není samospasitelná. Jde o návod, cestu jak fungovat v poli gravitace efektivně, lehce a bez bolesti.