Co je Rolfterapie?

Lidské tělo je složeno z jednotek - z hlavy, hrudníku, končetin, pánve...atd. Každá tato část je považována za samostatnou a všechny tyto části (jednotky) drží a komunikují mezi sebou díky myofasciálním tkáním (fasciím), které jsou tvořeny kolagenem. Kolagen je unikátní substance, která se dokáže měnit. Mění se při úbytku energie, ale dokáže se také změnit, pokud ji energii dodáme.

Lidské tělo pracuje s energií. Energii si samo vytváří a přijímá z vnějšího okolí. A toto tělo, jeho strukturu (jak je tělo uspořádáno) je možné změnit, tím že mu energii dodáme. Pokud změníme strukturu, změníme funkci (jak se tělo pohybuje).

Rolfterapie je manuální terapie, která obnovuje přirozené uspořádaní těla v gravitačním poli. Díky manipulaci pojivových tkání (fasciemi) ovlivňuje Rolfterapie funkci lidského organismu jako celku. Tělesná struktura není něco neměnného, ale má naopak možnost dynamické změny.

Rolfterapie dokáže změnit nevhodné pohybové vzorce, uvolnit tělesné struktury ze sevření a uvést tělo do rovnováhy jako celek. Pracuje na správném uspořádání těla, aby se toto tělo dokázalo vyrovnat s účinky gravitace s lehkostí a bez ztráty energie.

                        Rolfing-3