Jak pracuji s klientem

Náplní mé práce s každým klientem během terapie spočívá v pohovoru, kde klient pociťuje své potíže, čím se cítí být omezován, proběhlé úrazy, operace. Poté následuje focení klienta ze 4 stran. Tyto fotky slouží pro mou vnitřní potřebu a zavěrečné porovnání před a po skončení terapie. 

Během terapie klient spolupracuje drobnými pohyby, zatímco pracuji na jeho tkáních a pomalými tahy se snažím o uvolnění ztuhlých míst. Po každém sezení dostane klient zásobu cviků jako domácí úkol. Všechna cvičení jsou nenásilná, jemná, ale s velkým rozsahem účinků. Kladu důraz na důkladné provedení cviků a na postupné naciťování jednotlivých částí těla. Veškerá zásoba cviků se skládá z nácviku správného dýchání, vnitřního uvědomění jednotlivých částí svého těla, uvědomění kdy je sval v napětí a následné cílené uvolnění svalů, vědomého zapojování jednotlivých svalů.

Mým cílem je naučit klienta vnímavosti ke svému tělu, naučit naslouchat potřebám těla. Naše tělo není jen pouhá hmota, hromada kostí a svalů, která funguje a splňuje naše základní potřeby. Tělo je především schránka pro duši. A když se o svou tělesnou schránku nebudeme starat, tak ta začne chátrat a pak strádá také duše. Tělo a duše jsou jako spojené nádoby a jedno bez druhého nemůže existovat.  A odměnou za tuto péči Vám bude radost ze života a naplnění jeho smyslu. Protože pouze vědomé tělo nebude klást bolestivé omezení a překážky v rozvoji duševní a duchovní podstaty člověka.

Nejlepší cesta k tomuto uvědomění je náš vlastní dech. Tak i člověk, který je nemoci nebo úrazem pohybově omezen, upoután na invalidní vozík může mít vědomé tělo. A to právě díky dechu. Dech je jednou z činností, která naštěstí nezávisí na našem plném vědomí. Ale když své vědomí zapojíme do prociťování dechu, pak se začnou dít malé zázraky.  Náš dech má neuvěřitelnou sílu a bylo by škoda nevyužít celého jeho potenciálu.